fbpx

Od roku 2014 obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2013, aktualnie obecne wartości dofinansowań NFZ do aparatów słuchowych na przewodnictwo powietrzne i kostne zamieszczono w poniższej tabeli.

Dofinansowanie NFZ do aparatów słuchowych na przewodnictwo powietrzne

Osoba dorosła czynnie pracująca (limit 1000 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 30 %) 700 zł x 2 do dwóch aparatów słuchowych, raz na 5 lat 50 zł x 2 (do dwóch wkładek indywidualnych)
Osoba dorosła emeryt, rencista (limit 1000 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 30 %) 700 zł x 2 do dwóch aparatów słuchowych, raz na 5 lat 50zł x 2 (do wkładki indywidualnej)
Osoba dorosła inwalida wojenny, wojskowy, osoba represjonowana (limit 1000 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 0 %) 1000 zł x 2 do dwóch aparatów słuchowych, raz na 5 lat 50 zł x 2 (do wkładki indywidualnej)
Dziecko i ucząca się młodzież do 26 roku życia (limit 2000 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 0 %) 2000zł x 2 do dwóch aparatów słuchowych, raz na 3 lata 60 zł x 2 (do dwóch wkładek indywidualnych)
Dziecko i ucząca się młodzież do 26 roku życia (limit 5500 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 50 %) 2750 zł do systemu wspomagającego słyszenie system FM raz na 5 lat

Dofinansowanie NFZ do aparatów słuchowych na przewodnictwo kostne

Osoba dorosła – czynnie pracująca (limit 1800 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 30%) 1260 zł x 2 do dwóch aparatów słuchowych, raz na 5 lat
Osoba dorosła – emeryt, rencista (limit 1800 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 30%) 1260 zł x 2 do dwóch aparatów słuchowych, raz na 5 lat
 Osoba dorosła – inwalida wojenny, wojskowy, osoba represjonowana (limit 1500 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 0 %) 1800 zł x 2 do dwóch aparatów słuchowych, raz na 5 lat
Dziecko i ucząca się młodzież do 26 roku życia (limit 1800 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 0 %) 1800 zł x 2 do dwóch aparatów słuchowych, raz na 3 lata