fbpx
Technologie aparaty suchowe

Adaptacyjna Redukcja Halasów Plus – ARH Plus

ARH Plus zarządza tłumieniem dźwięku monitorując w sposób ciągły tzw. stosunek sygnału do szumu. We względnie głośnym otoczeniu ARH Plus wprowadza maksymalne tłumienie hałasów tła akustycznego. Jeśli jednak w środowisku akustycznym zaczyna dominować mowa, system ten natychmiastowo zmniejsza tłumienie dźwięku tak, aby utrzymać rozumienie mowy na odpowiednim poziomie.

Hałasy tła akustycznego są szczególnie dokuczliwe dla Użytkowników aparatów słuchowych. Dzisiejsze aparaty słuchowe oferują wiele układów tłumienia dźwięków niepożądanych, jednakże w przypadku wielu z nich redukcja hałasu może wiązać się również z redukcją zrozumienia mowy. Wprowadzony przez Bernafon system Adaptacyjnej Redukcji Hałasu Plus (ARH Plus) działa selektywnie, tłumiąc niepożądany hałas bez niekorzystnego wpływu na dźwięk mowy. ARH Plus nieprzerwanie monitoruje chwilowy stosunek sygnału do szumu (ang. signal-to-noise ratio, SNR) oraz optymalizuje chwilowe wzmocnienie dźwięku. Chwilowe tłumienie dźwięku jest tym większe, im niższa jest chwilowa wartość SNR (a więc wyższy poziom hałasu). Z drugiej strony, w przypadku dużej wartości SNR aplikowane jest minimalne tłumienie, dzięki czemu aktywność ARH Plus nie wpływa negatywnie na percepcję mowy w szumie. Ponadto, wraz z aparatami słuchowymi Juna, Bernafon wprowadza Ultra Komfort, dodatkowy tryb działania systemu ARH Plus, gwarantujący maksymalne tłumienie dźwięków niepożądanych – zwłaszcza w bardzo głośnych otoczeniach akustycznych.

Technologia dostępna w wybranych aparatach Juna, Acriva, Supremia, Saphira, Carista, Nevara

> ChannelFree
> ARS Plus
> ARH Plus

> Redukcja Hałasów Transjentowych
> Speech Cue Priority
> Frequency Composition

> i-VC
> Komfort w samolocie
> Programy „Muzyka na żywo” i „Kino”