fbpx
Technologie aparaty suchowe

ARS Plus

Adaptacyjna Redukcja Sprzężeń Plus jest systemem odpowiedzialnym za skuteczną eliminację uporczywych sprzężeń zwrotnych (pisków), zanim zostaną one w ogóle usłyszane przez Użytkownika.

ARS Plus niezwykle precyzyjnie wykrywa oraz usuwa niepożądane sprzężenia akustyczne. Podstawową cechą tej funkcji jest niezwykła szybkość działania – system ten skutecznie usuwa sprzężenia akustyczne nawet w takich sytuacjach jak zakładanie kapelusza, przykładanie telefonu do ucha lub dokonywanie manualnych regulacji przy aparacie itp.

Sprzężenia akustyczne są zjawiskiem typowym dla wielu systemów wzmacniających dźwięk. Sprzężenie zwrotne jest niezwykle dokuczliwe dla Użytkownika aparatu, jak i dla osób znajdujących się w pobliżu, gdyż “objawia się” jako głośny, nieprzyjemny, wysokoczęstotliwościowy pisk. Większość tradycyjnych układów redukcji sprzężeń działa zbyt wolno – zanim wytłumią sprzężenie może ono być przez jakiś czas słyszane. Nasze aparaty zaopatrzono w fenomenalny układ tłumienia “pisków” nazwany Adaptacyjną Redukcją Sprzężeń Plus (ARS Plus). System ARS Plus nieprzerwanie monitoruje sygnał wejściowy , a jeżeli zidentyfikuje dźwięk o charakterze sprzężenia – zostanie ono natychmiastowo stłumione z wykorzystaniem ulepszonego układu tłumienia bazującego na efekcie przeciwfazy. Dzięki dużej precyzji czasowej, ARS Plus tłumi sprzężenia akustyczne zanim użytkownik aparatu zdąży je usłyszeć.

Proces redukcji sprzężeń w ARS Plus składa się z trzech etapów związanych z działaniem następujących układów:
– Monitor Sprzężeń analizuje sygnał wejściowy co 25 ms pod kątem niepożądanych składowych wysokoczęstotliwościowych. System “oznacza” segmenty sygnału, które ewentualnie powinny być stłumione.
– Algorytm Adaptacyjny analizuje informacje dostarczane przez Monitor Sprzężeń oraz przekazuje dalsze “instrukcje” do układu Tłumienia Przeciwnych Faz.
– System Tłumienia Przeciwnych Faz dla uprzednio oznaczonych segmentów sygnału generuje analogiczne sygnały o przeciwnej fazie, dodaje je do dźwięku głównego, dzięki czemu sprzężenie jest natychmiastowo tłumione (supresja). Układ zaprojektowano w ten sposób, iż jego działanie nie redukuje zrozumiałości mowy ani jakości dźwięku.

Technologia dostępna w wybranych aparatach Juna, Acriva, Supremia, Saphira, Carista, Nevara

> ChannelFree
> ARS Plus
> ARH Plus

> Redukcja Hałasów Transjentowych
> Speech Cue Priority
> Frequency Composition

> i-VC
> Komfort w samolocie
> Programy „Muzyka na żywo” i „Kino”